Sosyal Uygunluk Politikası - İş de YETER

Sosyal Uygunluk Politikası

isdeyeter.com yönetimi olarak çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve çevremize, üretimin ve yönetimin her aşamasında, şeffaf, duyarlı, kaliteli bir sistem kurmayı ve sürekliliğini sağlamayı benimsemekteyiz.

isdeyeter.com ile iş sözleşmesi ile çalışan tüm iş ortakları bu politikaları kabul etmiş ve kendi firmalarında uygulamayı taahhüt etmiş olurlar.

ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ;
Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ;
Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 16 yaş altı işçi çalıştırmamayı,

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ;
Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ;
İşçilerin yetkili sendikaya üye olma ve pazarlık yapma hakkına saygı duymayı,

KÖTÜ MUAMELE VE TACİZİN ÖNLENMESİ;
Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,

ÇALIŞMA SAATLERİNİN BELİRLENMESİ;
Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülükleri uygulamayı,

ÜCRET VE ÖDEMELER;
Kanun ve iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla ödemelerini yapmayı,

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI;
Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemini benimsemeyi,

ÇEVRE KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ;
Yürürlükteki çevre mevzuatına uygulamayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı,

Taahhüt ederiz.

3 Adımda Kolayca Talep Edebilirsin

İş de YETER

Ödemelerinizi Kredi Kartı ile Yapabilirsiniz..

İş de YETER Türkiye'nin en güvenilir ödeme sistemlerinden birisi olan PARAM Altyapısı ile çalışmaktadır ve 128Bit üst seviye CloudFlare SSL Sertifikası ile korunmaktadır.

param_logolar_rgb_turq

© 1999 ‘dan Günümüze…